Connect, łączy nas lato!

chrześcijańskie obozy Proem w Zakościelu

Pasja, przyjaźń, zabawa, wiara, uśmiech, modlitwa, muzyka, angielski, koszykówka, konie i niezapomniany czas w gronie dzieci, młodzieży z całej Polski i wolontariuszy z USA! Tak wiele nas łączy…

Zapraszamy na obozy organizowane latem 2023 roku.

 

Obozy dla dzieci 7 – 12 lat

Uwaga! Obozy z limitowanym dostępem do smartfonów! Na życzenie wielu rodziców, obozy dla dzieci Junior 1,2,3,4 organizowane są z ograniczonym dostępem do smartfonów i innego sprzętu elektronicznego. Program będzie pełen różnorodnych atrakcji i dzieci na pewno nie będą się nudzić. Będą miały więcej czasu na wspólną zabawę z rówieśnikami, na sport i zajęcia na świeżym powietrzu. Telefony będą przechowane u wychowawcy, a korzystanie z nich odbywać się będzie na określonych zasadach, tj. w czasie wolnym od zajęć – 30 minut w porze poobiedniej oraz w trakcie zajęć wymagających użycia telefonu. 

 

Junior 1 Multisport          25.06 – 1.07

Junior 2 Mikser               2 – 8.07

Junior 3 Fishart               30.07 – 5.08

Junior 4 Mikser               6 – 12.08

 

Obozy dla młodzieży od 13 lat

Interkosz                      9 – 15.07

Intermikser                   16 – 22.07

Fishart                          23 – 29.07

 

Obozy ze szkoleniem wolontariuszy od 14 lat

Superheros 1          25.06 – 1.07

Superheros 2          2 – 8.07

Superheros 3          30 – 5.08

Superheros 4          6 – 12.08

 

Najnowsza oferta!

Obozy ze szkoleniem wolontariuszy od 16 lat

(którzy odbyli pierwszy etap szkolenia Superheros)

Zakoaktywacja 1    9 – 15.07

Zakoaktywacja 2    16 -22.07

Zakoaktywacja 3     23 – 29.07

 

 

Junior 1 Multisport            25.06 – 1.07

dla dzieci 7 – 12 lat

koszt 1490 zł

Obóz rekreacyjny o profilu sportowym z wieloma dyscyplinami sportowymi. Każdy dzień pod znakiem innej dyscypliny sportowej: liga piłkarska, tenis, koszykówka, baseball, mini golf, zjazd na linie, futbol amerykański, wspinaczka na ściance, mecze, rywalizacja drużynowa i konkursy indywidualne z nagrodami. Bardzo dynamiczny program. Niektóre części programu w języku angielskim. Oprócz zabaw, śpiewu i wycieczek kluby zainteresowań, wesołe zajęcia edukacyjne o tematyce biblijnej, plaża, ognisko, rowery, zajęcia w plenerze. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. Obóz z udziałem wolontariuszy z USA.

 

Junior 2 Mikser    2 – 8.07

dla dzieci 7 – 12 lat

koszt 1490 zł

Obóz wypoczynkowy dla dzieci o różnorodnych zainteresowaniach: sportowych, muzycznych, językowych, artystycznych. Połączenie wypoczynku, sportu i zabawy z nauką. Niektóre części programu w języku angielskim. Dla fanów sportu piłka nożna, koszykówka, tenis, siatkówka plażowa, zjazd na linie, frisbee, ścianka do wspinaczki, mini golf. Dla dzieci, które lubią się uczyć – kluby j. angielskiego, medialny, artystyczny, dla miłośników przyrody – wycieczki krajoznawcze, rowery i gry zespołowe na świeżym powietrzu. Dla wszystkich piękne historie biblijne, śpiewające mapety, wesołe piosenki, kawiarenka i towarzystwo dzieci z całej Polski. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. W obozie będą uczestniczyć wolontariusze z USA.

 

Junior 3 Fishart           30.07– 5.08

dla dzieci 7 – 12 lat

koszt 1490 zł

Obóz o profilu artystycznym z dużą dawką sportu i aktywności dla chłopców i dziewcząt: piłka nożna, tenis, siatkówka plażowa, zjazd na linie, ścianka do wspinaczki, koszykówka, mini golf i zabawy w plenerze oraz rekreacja: plaża, ognisko, kawiarenka, spacer, wycieczka rowerowa. A dla zainteresowanych warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy rozwijają talenty i doskonalą umiejętności z wybranych dziedzin: plastyka, muzyka, taniec, śpiew, fotografowanie, grafika komputerowa, teatr, moda. Niektóre części programu w języku angielskim. Codziennie prezentacje twórczości i talentów, koncerty, wernisaż, pokazy sceniczne i wesołe historie biblijne. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. Obóz z udziałem wolontariuszy z USA.

 

Junior 4 Mikser       6 – 12.08

dla dzieci 7 – 12 lat

koszt 1490 zł

Obóz wypoczynkowy dla dzieci o różnorodnych zainteresowaniach: sportowych, muzycznych, językowych, artystycznych. Niektóre części programu w języku angielskim. Oferujemy najbardziej lubiane elementy naszych specjalistycznych obozów. Dla fanów sportu – liga piłkarska, koszykówka, tenis, zjazd na linie, frisbee, ścianka do wspinaczki, mini golf. Dla dzieci, które lubią naukę – kluby j. angielskiego, medialny, artystyczny, dla miłośników przyrody – wycieczki krajoznawcze, rowery i gry zespołowe na świeżym powietrzu. Dla wszystkich inspirujące historie biblijne, śpiewające mapety, wesołe piosenki, kawiarenka i towarzystwo dzieci z całej Polski. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. W obozie będą uczestniczyć wolontariusze USA.

 

 

Interkosz – obóz koszykarski      9 – 15.07

dla młodzieży 13 lat i więcej

koszt 1390 zł

Międzynarodowy, młodzieżowy obóz o profilu sportowym dla fanów koszykówki z codziennymi treningami prowadzonymi przez amerykańskich trenerów, z meczami obozowej ligi dziewcząt i chłopców z udziałem drużyn z USA, Ukrainy, Litwy. Dużo atrakcji, draft do obozowej NBA, treningi i mecze w dwóch kategoriach wiekowych.  Konkursy indywidualne i drużynowe z efektownymi nagrodami, mecz gwiazd, piłka i koszulka dla każdego uczestnika. Wiele części programu w języku angielskim. Trochę wypoczynku między meczami, ciekawe zajęcia dyskusyjne podczas godziny z Biblią, wolne od treningu chwile na plaży, nad rzeką, przy ognisku, wieczory w kawiarni, film, dobra muzyka i towarzystwo. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. Obóz z udziałem trenerów i wolontariuszy z USA.

 

Intermikser    16 – 22.07

dla młodzieży 13 lat i więcej

koszt 1390 zł

Obóz wypoczynkowy dla młodzieży o różnorodnych zainteresowaniach: sportowych, muzycznych, językowych, artystycznych. Wiele części programu w języku angielskim. Oferujemy najbardziej lubiane elementy naszych specjalistycznych obozów. Dla fanów sportu – liga piłkarska, koszykówka, tenis, zjazd na linie, frisbee, ścianka do wspinaczki, mini golf. Dla tych, którzy lubią naukę – kluby j. angielskiego, medialny, artystyczny, dla miłośników przyrody – wycieczki krajoznawcze, rowery i gry zespołowe na świeżym powietrzu. Dla wszystkich ciekawe historie biblijne, zajęcia dyskusyjne, śpiew, filmy, ognisko, kawiarenka i towarzystwo rówieśników z całej Polski. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. 

Obóz z udziałem wolontariuszy z USA.

 

Fishart obóz artystyczny      23.07 – 29.07

dla młodzieży 13 lat i więcej

koszt 1390 zł

Obóz o profilu artystycznym dla młodzieży zainteresowanej rozwijaniem swoich talentów i pasji. Tydzień ulubionych zajęć: warsztaty śpiewu, gry na gitarach, perkusji, plastyczny, mody, fotograficzny, medialny, filmowy, tańca, grafiki komputerowej prowadzone przez instruktorów z Polski i gości z USA. W czasie wolnym trochę sportu, tenis, plaża, spacery, ognisko, rowery, zajęcia dyskusyjne i rozrywkowe w kawiarni. Codziennie rano i wieczorem spotkania przy muzyce z inspiracją z Biblii, modlitwą, prezentacją twórczości młodzieży. Niektóre części programu w języku angielskim. Atmosfera wakacyjnego pleneru, międzynarodowe grono, artyści i instruktorzy z USA, aktywnie i wesoło. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. 

 

Superheros     25.06 – 1.07, 2 – 8.07, 30.07 – 5.08, 6 – 12.08

obozy ze szkoleniem dla młodzieży powyżej 14 lat

koszt 990 zł

To ciekawa forma wypoczynku połączona z nauką, szkoleniem i przygotowaniem wolontariuszy do pracy na obozach fundacji Proem. Częścią szkolenia jest aktywny udział w zabawach i zajęciach organizowanych dla dzieci podczas obozów Junior oraz nauka poprzez obserwację.  Dla uczestników szkolenia oprócz obowiązkowych zajęć, wykładów, warsztatów przygotowane są atrakcje i czas wolny na wypoczynek, sport, wycieczki, plaża, ognisko, film, kawiarnia. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. Uczestnicy szkolenia zamieszkają w 2- osobowych drewnianych campingach (łazienka polowa lub w oddalonym o 100 m hotelu).

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na obóz decyduje rekrutacja. Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się online i podanie w formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail, na który przyślemy ankietę oraz powiadomimy o wynikach rekrutacji.

 

Zakoaktywacja   9 -15.07 ,  16 – 22.07 ,  23 – 29.07

Obozy ze szkoleniem dla wolontariuszy powyżej 16 lat,

którzy odbyli pierwszy etap szkolenia Superheros

koszt 790 zł

 

Wypoczynek, nauka i praca jako kolejny (po Superheros) etap szkolenia do wolontariatu. Inspiruje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza jako osoby zaangażowanej w sprawy innych ludzi i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń.

W programie zajęcia motywujące do aktywności społecznej, poznawanie ciekawych form pracy na chrześcijańskich obozach i zdobywanie umiejętności w sferze relacji, komunikacji, opieki oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Ważną częścią szkolenia jest praca, zaangażowanie w zajęcia programowe organizowane dla uczestników obozów, trening oraz nauka poprzez obserwację.  Dla uczestników szkolenia oprócz obowiązkowych wykładów, warsztatów, zadań i pracy, przygotowane są atrakcje i czas wolny na rozrywkę, wypoczynek, sport, wycieczki, plaża, ognisko, film, kawiarnia. Urozmaiceniem programu – rancho ze zwierzętami: konie, kucyki, osiołki, alpaki oraz za dodatkową opłatą (40 zł za1/2 godziny) – nauka jazdy konnej. Uczestnicy szkolenia zamieszkają w 2- osobowych drewnianych campingach (łazienka polowa lub w oddalonym o 100 m hotelu).

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na obóz decyduje rekrutacja. Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się online i podanie w formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail, na który przyślemy ankietę oraz powiadomimy o wynikach rekrutacji.

Wszystkie obozy spełniają wymogi programowe, sanitarne i bezpieczeństwa stawiane organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży i są zgłoszone w Kuratorium Oświaty. Ośrodek posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Dzieci są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

Mieszkają w ładnych, położonych w pięknym sosnowym lesie campingach murowanych, w 2 i 4 osobowych funkcjonalnie urządzonych pokojach z łazienką: prysznic, toaleta i umywalka.

Są pod dobrą opieką wychowawców, którzy mają wymagane kwalifikacje oraz asystentów wychowawcy i pielęgniarki. Otrzymują smaczne, dostosowane do upodobań 4 posiłki dziennie oraz zimne napoje między posiłkami.

WAŻNE! Jeśli dziecko z powodu alergii jest na diecie, przyjmuje leki lub wymaga szczególnej troski i dodatkowej opieki albo ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 44 710 11 40 lub mailowy edyta.wawrzyniak@proem.pl w ciągu 7 dni od rejestracji.

Planując program obozu, zapewniamy bezpieczne warunki wypoczynku i zabawy, stawiamy na relacje, zdrowie, aktywność, wiedzę i umiejętności.

Oto regulamin określający zasady postępowania uczestników na obozie:

– przestrzegamy wymogów sanitarnych zw. z bezpieczeństwem epidemicznym (często myjemy i dezynfekujemy ręce)

– przychodzimy punktualnie na zorganizowane zajęcia, a podczas wspólnych gier i spotkań nie korzystamy z telefonu komórkowego

– ubieramy się skromnie, stosownie do sytuacji i miejsca

– jesteśmy uprzejmi wobec innych, nie przeklinamy, nie plotkujemy i nie stosujemy przemocy

– nie używamy narkotyków, nikotyny, alkoholu ani żadnych dopalaczy

– respektujemy prywatność, nie wchodzimy do pokojów osób płci przeciwnej

– korzystamy z zip lane i ze ścianki do wspinaczki tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna z instruktorem i asekuracją

– jazda konna tyko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, a zajęcia na rancho w obecności instruktora

– w ciągu dnia nie opuszczamy ośrodka bez zgody wychowawcy i pozwolenia kierownika, po 20.00 nie wychodzimy poza ośrodek w ogóle

– nie karmimy zwierząt z rancho, nie śmiecimy i nie niszczymy sprzętu

Na program tygodniowego obozu składają się różne formy rekreacji, sportu, zabawy i w zależności od profilu obozu również zajęcia edukacyjne: biblijne, angielski, warsztaty artystyczne, zajęcia dyskusyjne, modlitwa, kluby zainteresowań prowadzone w atrakcyjny i nowoczesny sposób.

Więcej informacji pod telefonem 44 710 11 40

ADRES: Zakościele 80, 97-215 Inowłódz

 

OTWARCIE REJESTRACJI 15.03.2023 o godzinie 11.00

Rejestracja

Warunkiem przyjęcia na obóz jest rejestracja oraz wpłata wniesiona na konto Fundacji Proem Zako

Przypominamy rodzicom o obowiązku dostarczenia karty kwalifikacyjnej (karty zdrowia oraz informacji rodzica/opiekuna, wychowawcy klasy o stanie zdrowia uczestnika) i prosimy o złożenie dokładnie wypełnionej i podpisanej karty w dniu przyjazdu.

Karta kwalifikacyjna

Jeśli potrzebują Państwo fakturę VAT, należy ten fakt zgłosić przed dokonaniem opłaty za obóz. Prośby o otrzymanie faktury prosimy kierować na adres faktury@proem.pl wraz z podaniem numeru rejestracji oraz danych do faktury. Dokonując przelewu konieczne jest podanie w tytule numeru faktury oraz nr rejestracji, imion i nazwisk uczestników oraz nazw wydarzeń, na które uczestnicy zostali zarejestrowani. W innym przypadku, możliwe będzie otrzymanie jedynie zaświadczenia o uczestnictwie dzieci w obozie i dokonanej opłacie, nie będzie możliwości otrzymania faktury.

PROŚBA! W przypadku zmiany planów i rezygnacji z obozu prosimy Rodziców o telefoniczne powiadomienie organizatora, a wtedy miejsce zarezerwowane rejestracją, zostanie zwolnione dla dzieci z listy oczekujących.