Osoba rejestrująca

Osobą rejestrującą może być wyłącznie rodzic lub opiekun prawny rejestrowanych uczestników lub osoba pełnoletnia sama rejestrująca się na wydarzenie.

Uprzejmie prosimy o respektowanie tego warunku rejestracji i nie rejestrowanie uczestników nie będących pod Państwa prawną opieką.

  • * pole wymagane

Uczestnicy

Dodaj uczestników, których chcesz zarejestrować na nasze wydarzenia. W przypadku gdy osoba rejestrująca jest również uczestnikiem wydarzenia, prosimy o dodanie jej jako uczestnika oraz podanie danych osobowych.

Cena brutto: 0 PLN