WAŻNA INFORMACJA! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zezwala na organizację letniego wypoczynku, w związku z tym planowane przez nas obozy w Zakościelu odbędą się zgodnie z planem i wytycznymi.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży.pdf

Chrześcijańskie obozy Proem w Zakościelu

Lato w stylu vintage! Fantastyczny wypoczynek i zabawa, muzyka, sport, wycieczki i niezapomniany czas w międzynarodowym gronie dzieci i młodzieży z różnych stron świata! W jubileuszowym roku 30-lecia Proem, serdecznie zapraszamy na obozy organizowane latem 2020 roku w Zakościelu.

Obozy dla dzieci w wieku 7 – 12 lat

Junior 1 Multisport, 28 czerwca – 4 lipca 2020

Junior 2 Mikser, 5 – 11 lipca 2020

Junior 3 Fishart, 2 – 8 sierpnia 2020

Junior 4 Mikser, 9 – 15 sierpnia 2020

Rejestracja

Obozy jeździeckie dla dzieci w wieku 10 – 15 lat

Junior 1 Jeździecki,    12 – 18 lipca 2020 (w czasie obozu Interkosz)

Junior 2 Jeździecki,    19 – 25 lipca 2020 (w czasie obozu Mikser)

Junior 3 Jeździecki,    26 lipca – 1 sierpnia 2020 (w czasie obozu Fishart – obóz artystyczny)

Rejestracja

 

Obozy dla młodzieży

Kontakt – międzynarodowy festiwal wolontariatu od 16 lat, Odwołany z powodu COVID-19

Obóz koszykarski od 13 lat, 12 – 18 lipca 2020

Mikser od 13 lat, 19 – 25 lipca 2020

Fishart – obóz artystyczny od 13 lat, 26 lipca – 1 sierpnia 2020

Superheros 1 – obóz ze szkoleniem dla wolontariuszy od 14 lat, 28 czerwca – 4 lipca 2020 (w czasie Junior 1 Multisport)

Superheros 2 – obóz ze szkoleniem dla wolontariuszy od 14 lat, 5 – 11 lipca 2020 (w czasie Junior 2 Mikser)

Superheros 3 – obóz ze szkoleniem dla wolontariuszy, od 14 lat, 2 – 8 sierpnia 2020 (w czasie Junior 4 Fishart)

Obozy ze szkoleniem Superheros mają charakter jednorazowy. Prosimy o nie rejestrowanie uczestników poprzednich edycji, gdyż nie spełniją oni warunku przyjęcia na obóz.

Rejestracja

 


Obozy (z wyjątkiem międzynarodowego festiwalu wolontariatu Kontakt) odbywają się w Chrześcijańskim Centrum Proem w Zakościelu koło Inowłodza.

 

Adres: Zakościele 80, 97-215 Inowłódz

Nie organizujemy dojazdu uczestników na obozy.

Wszystkie obozy spełniają wymogi programowe, sanitarne i bezpieczeństwa stawiane organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz będą zgodne z wytycznymi MEN, GIS, MZ, są zgłoszone w Kuratorium Oświaty. Ośrodek posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży.pdf

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego oświadczenia i przywiezienie go w dniu obozu.

Oświadczenie dotyczące COVID-19 .docx

Dzieci są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

Mieszkają w ładnych, położonych w pięknym sosnowym lesie campingach murowanych, w 2 i 4 osobowych funkcjonalnie urządzonych pokojach z łazienką: prysznic, toaleta i umywalka. Uczestnicy obozów jeździeckich w drewnianych 2-osobowych domkach położonych w sąsiedztwie rancho. Są pod dobrą opieką wychowawców, którzy mają wymagane kwalifikacje oraz asystentów wychowawcy i pielęgniarki. Otrzymują smaczne, dostosowane do upodobań dzieci 4 posiłki dziennie oraz napoje chłodzące między posiłkami.

WAŻNE! Jeśli dziecko z powodu alergii jest na diecie, przyjmuje leki lub wymaga szczególnej troski i dodatkowej opieki wychowawczej lub posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy edyta@proem.pl

Planując program obozu dla Państwa dzieci zapewniamy bezpieczne warunki wypoczynku i zabawy, stawiamy na relacje, aktywność, wiedzę i umiejętności.

Oto regulamin określający zasady postępowania uczestników na obozie:

– przychodzimy punktualnie na zorganizowane zajęcia a podczas wspólnych gier i spotkań nie korzystamy z telefonu komórkowego

– ubieramy się skromnie i stosownie do sytuacji i miejsca

– jesteśmy uprzejmi wobec innych, nie przeklinamy, nie plotkujemy i nie stosujemy przemocy

– nie używamy narkotyków, nikotyny, alkoholu ani żadnych dopalaczy

– respektujemy prywatność, nie wchodzimy do pokojów osób płci przeciwnej

– nie kąpiemy się w rzece bez ratownika

– korzystamy z zip lane i ze ścianki do wspinaczki tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna z instruktorem i asekuracją

– jazda konna tyko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, a zajęcia na rancho w obecności instruktora

– w ciągu dnia nie opuszczamy ośrodka bez zgody wychowawcy i pozwolenia kierownika, po 20.00 nie wychodzimy poza ośrodek w ogóle

– nie śmiecimy i nie niszczymy sprzętu

 

Na program tygodniowego obozu składają się różnorodne formy rekreacji, sportu, zabawy i w zależności od profilu również zajęcia edukacyjne: biblijne, angielski, warsztaty artystyczne, zajęcia dyskusyjne, modlitwa, kluby zainteresowań prowadzone w atrakcyjny i nowoczesny sposób.

 

Więcej informacji pod telefonem 44 710 11 40

ADRES: Zakościele 80, 97-215 Inowłódz

INFO: facebook.com/proemzako  recepcja@proemzako.pl

 

Warunkiem przyjęcia na obóz jest rejestracja oraz wpłata wniesiona na konto Fundacji Proem Zako

Przypominamy rodzicom o obowiązku dostarczenia karty kwalifikacyjnej (karty zdrowia oraz informacji rodzica/opiekuna, wychowawcy klasy o stanie zdrowia uczestnika) i prosimy o wysłanie dokładnie wypełnionej i podpisanej karty pocztą lub złożenie w dniu przyjazdu.

Prośby o wystawienie faktury prosimy kierować na e-mail faktury@proem.pl, nie później niż miesiąc od zakończenia obozu

PROŚBA! W przypadku zmiany planów i rezygnacji z obozu prosimy Rodziców o telefoniczne powiadomienie organizatora wówczas miejsce zarezerwowane rejestracją zostanie zwolnione dla dzieci z listy oczekujących.


 

Więcej informacji pod numerem telefonu 44 710 11 40
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

Numer rachunku bankowego do wpłat za uczestnictwo w powyższych wydarzeniach:

32 1240 3145 1111 0010 6587 4773
Fundacja Proem Zako
Zakościele 80
97-215 Inowłódz

Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie po uprzednim dokonaniu rejestracji. 

Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwością pojawienia się w naszym kraju przypadków zarażenia koronawirusem, jako organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży latem tego roku, w sytuacji niezależnej od nas, np. zalecenia odwołania obozów rekomendowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny lub lokalną, Tomaszowską Stację Sanitarno-Epitdemiologiczną, zobowiązujemy się do zwrotu całości wpłat za obozy dzieci zarejestrowanych przez Państwa na wypoczynek przez nas organizowany. Mamy nadzieję, że planowane obozy odbędą się bez zakłóceń i Państwa dzieci spędzą z nami wspaniałe wakacje. Serdecznie na nie zapraszamy. Jednocześnie zapewniamy, że tak jak to miało miejsce dotychczas, dołożymy wszelkich starań, by zapewnić uczestnikom naszych obozów bezpieczeństwo zdrowotne, właściwe warunki sanitarne oraz opiekę medyczną. Prosimy Państwa o informowanie o stanie zdrowia dzieci przyjeżdżających na obozy, a w razie nieprzewidzianych okoliczności, np. wcześniejszego wyjazdu z obozu z powodu jakiejkolwiek choroby, gwarantujemy częściowy zwrot kosztów pobytu w zależności od długości pobytu. 

Dokumenty do pobrania dla uczestników:

Karta kwalifikacyjna

Oświadczenie zgody na uczestnictwo w zajęciach na ściance wspinaczkowej i zjeździe na linie (tyrolka)

Oświadczenie Covid Zako obozy.docx

Prosimy o pobranie karty kwalifikacyjnej, wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie nam w dniu przyjazdu na obóz. Nie dotyczy obozu Kontakt.

Niepełnoletni uczestnicy obozu mogą opuścić ośrodek tylko w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna. W przypadku niemożliwośći odebrania uczestnika po zakończonym obozie przez rodzica lub prawnego opiekuna prosimy o przekazanie pisemnego upoważnienia osobie, która będzie odbierać uczestnika.

Rejestracja